Buradasınız : SGDB / Mevzuat
Türkçe
English
Cumartesi, 23.06.2018

DuyurularHızlı Bağlantılar

Mevzuat


KANUNLAR

WORD

PDF

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:4)

6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ

6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ

6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İ CETVELİ

6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU K CETVELİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

9671135b16.jpg

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

KAMU İÇ KONTROL REHBERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1-2)

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

HARCIRAH KANUNU

YÖNETMELİKLER

WORD

PDF

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNERGELER

WORD

PDF

BÜTÇE VE PERFORMANS İŞLEMLERİ YÖNERGESİ VE İŞ SÜRECİ

MUHASEBE,KESİN HESAP,RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ VE İŞ SÜRECİ

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ VE İŞ SÜRECİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

GENELGELER

WORD

PDF

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

TEBLİĞLER

WORD

PDF

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

KAMU İHALE TEBLİĞİ

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

USUL VE ESASLAR

WORD

PDF

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR