GRÜ, 2020-2024 Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri Belirlendi

03 Mart 2019 Pazar

Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planlama Ekibi üyeleri Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerini belirledi.

Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu başkanlığında toplanan Ekip üyeleri uzun süreden beri yürütülen stratejik planlama çalışmalarında önemli bir aşama olan 2020-2024 Stratejik Planında yer alması gereken 5 amaç, 19 hedef ve 85 performans göstergesi belirlediler.    

2018 Şubat ayından beri devam eden stratejik planlama çalışmaları kapsamında yapılan durum analizleri, GZFT analizleri doğrultusunda 2020-2024 yıllarında uygulanacak stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri, stratejik planın onaylanması halinde 2020 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.