SPE Tarafından Üniversitemiz Farklılaşma Stratejisi Belirlendi

10 Şubat 2019 Pazar

Üniversitemizin 2020-2024 Yılları arasında uygulamaya koyacağı “Farklılaşma Stratejisi” şekillenmeye başladı.

Başlatılan 2020-2024 stratejik planlama çalışmaları kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun önderliğinde Üniversitemiz Farklılaşma Stratejisi belirlendi. Daha önce hem Stratejik Planlama Ekibi hem de şehrin ileri gelenlerinin yer aldığı GÜKİP’te önemli istişare toplantıları yapılmıştı.

Yapılan toplantılardaki istişare sonunucunu değerlendirmek üzere 08 Şubat 2019 tarihinde bir araya gelen Giresun Üniversitesi Stratejik Planlama Ekibi, Giresun Üniversitesinin 2020-2024 Yılları Stratejik Planında yer alması gereken Farklılaşma Stratejisini belirledi.

Buna göre; Üniversitemiz sahip olduğu akademik kadrosu, eğitim ve öğretim kurumları ve bulunduğu bölgenin doğal özelliklerini de dikkate alarak ülke ve bölge kalkınmasına katkı sağlayacak “Sağlıklı Uzun Yaşam ve Ekoturizm” alanlarında ihtisaslaşmayı ve farklılaşmayı planlamaktadır.

Stratejik Planın onaylanması halinde 2020-2024 yıllarında üniversitemizin farklılaşma stratejisi “Sağlıklı Uzun Yaşam ve Ekoturizm” olarak uygulanması ve Dr. Arş. Gör. Fatih ALTUĞ tarafından konunun detaylandırılması kararlaştırılmıştır.

Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.