Memnuniyet Anketleri

İç ve Dış Paydaşlarımızın 2019 Yılı Değerlendirmelerine Yönelik Memnuniyet Anketleri

S.N. ANKETİN KONUSU AÇIKLAMALAR ANKETİN YAYIN SÜRESİ
1  Kurum Kültürü Anketi Yalnızca Üniversitemiz birimlerinde çalışan akademik ve idari personel tarafından doldurulması beklenmektedir. 31.01.2020
2  Öğrenci Memnuniyet Anketi Yalnızca Üniversitemizde halen eğitim öğretim gören öğrencilerimiz tarafından doldurulması beklenmektedir. 31.01.2020
3  Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi Yalnızca Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz tarafından doldurulması beklenmektedir. 31.01.2020
4  Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yalnızca Üniversitemiz ile direk veya dolaylı yollardan ilgi ve iletişim içerisinde olan dış paydaşlarımız (Ulusal veya uluslararası bütün kamuoyu) tarafından doldurulması beklenmektedir. 31.01.2020