Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Toplantısı Gerçekleştirildi

05 Şubat 2020 Çarşamba

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın onayı ile kurulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın başkanlığında ilk toplantısını 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Rektörlük Toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere görevlendirilen Kalite Alt Komisyonları başkanlarına İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında uyulması gereken usul ve esaslar, raporda yer alan başlıklar, ölçütler, ölçütlerin kapsamı, alt ölçütlerin değerlendirilmesi ve kanıtlarla desteklenmesi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal, 2020 yılında kalite güvencesini sağlamaya yönelik çalışmaların planlı ve sistemli bir şekilde devam edeceğini, bu bağlamda koordinatörlük tarafından Üniversite Kalite Master Planının hazırlanması ve  Rektörlük onayıyla uygulamaya konulmasıyla ilgili çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Prof. Dr. Mustafa Şanal, Prof. Dr. Beyhan Kesik, Prof. Dr. Ufuk Yolcu, Doç. Dr. Galip İçduygu, Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan Abdusselam, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Ayşegül Oksal ve Halil İbrahim Çelik’in katıldığı toplantı, iç değerlendirme raporunun hazırlanmasına katkı sunan tüm personele teşekkür edilerek sonlandırıldı.

Linkler