Stratejik Planlama Ekibi Alt Çalışma Komisyonu

T.C.
Giresun Üniversitesi
2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama Alt Çalışma Komisyonu
S.No Adı-Soyadı Görevi-Alanı
1 Prof. Dr. Serkan Soylu Rektör Yardımcısı
2 Doç. Dr. Ufuk Yolcu Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı-İstatistik
3 Dr. Öğr. Üyesi Paşa Bozkurt İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Yönetim Bilimleri
4 Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz Eğitim Fakültesi-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
5 Öğrt. Gör. Cevdet Özmen Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
6 Öğrt. Gör. Fatih Altuğ Fen Edebiyat Fakültesi-Coğrafya
7 Araşt. Gör. Ilgım Yaman Fen Edebiyat Fakültesi-İstatistik
8 Muammer Öğretici Strateji Geliştirme Daire Başkanı
9 Seyfi Göktekin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Şube Müdürü
10 Ahmet Ölken Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bilgisayar İşletmeni
11 Hakan Sipahi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Doktora Öğrencisi