Stratejik Planlama Ekibi Alt Çalışma Grupları

T.C.
  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
  Stratejik Planlama Ekibi Alt Çalışma Grupları Listesi
GRUBUN ADI GÖREVİ ADI SOYADI GÖREV YERİ
1 Stratejik Plan
  Hazırlık
  Süreci Grubu
Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR Giresun Meslek Yüksekokulu Müdürü
Üye Doç. Dr. Seda Nur ATASOY Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Emre ÇAĞMAN Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Üye Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü
Üye Tuğçe KARAİSMAİL SGDB Mali Hizmetler Uzm. Yard.
2 Durum Analiz Grubu Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Üye Doç. Dr. Esin AVCI Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Üye Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi / Kalite Koordinatör Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Dr. Anıl MANGUŞ Mevlana Koordinatörlüğü /Mevzuat Komisyonu
Üye Hüseyin ÖZDEMİR Genel Sekreter Yardımcısı
Üye Muammer ÖĞRETİCİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üye Av. Abdullah DURGUT Hukuk Müşavirliği Avukat
3 Geleceğe Bakış Grubu Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Aytaç GÜDER Sağlık Hiz. MYO Md. Yard. / MYO Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü
4 Farklılaşma Stratejisi Grubu Başkan Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE BAP Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Bahadır KOZ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Üye Doç. Dr. Selin KALKAN Mühendislik Fakültesi / Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yard.
Üye Öğr. Gör. Şafak Esra ASLAN Teknoloji Transfer Ofisi
Üye Öğr. Gör. Emre KAN Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
5 Strateji Geliştirme Grubu Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Aytaç GÜDER Sağlık Hiz. MYO Md. Yard. / MYO Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE BAP Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Gülay HACIOĞLU DERVİŞOĞLU Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Günay KAYA Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Üye Doç. Dr. Selin KALKAN Mühendislik Fakültesi / Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yard.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü
6 İzleme ve Değerlendirme Grubu Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü
Üye Tuğçe KARAİSMAİL SGDB Mali Hizmetler Uzm. Yard.
Üye Sevgi SÖYLERİZ SGDB Bilgisayar İşletmeni
         
ONAY
04.10.2023
 
 
 
 
T.C.
  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
  Durum Analizi Alt Çalışma Alanları ve Grupları
SN Çalışma Alanları Alt Çalışma Grupları Görev Yeri
1 Kurumsal Tarihçesi Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü
Mehmet Mehdi SÖYLEMEZ Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Basın Şefi
2 - Mevzuat Analizi
- Üst Politika Belgeleri Analizi
- Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Paşa BOZKURT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN Eğitim Fakültesi
Hüseyin ÖZDEMİR Genel Sekreter Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Anıl MANGUŞ Mevlana Koordinatörlüğü/ Mevzuat Komisyonu
Öğr. Gör. Zafer SAK İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Av. Abdullah DURGUT Hukuk Müşavirliği Avukat
3 - Paydaş Analizi
(Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi, Paydaşların değerlendirilmesi, Paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi)
Doç. Dr. Esin AVCI Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Nurullah ÇALIŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Dr. Öğr. Üyesi Mithat ÇİÇEK UZEM Müdürü
Öğr. Gör. Uğur KAHRAMAN Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Ümmühan ÖZGÜL Öğrenci İşleri Daire Başkanı
4 - Kuruluş İçi Analiz

(- İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi,
 - Kurum Kültürü Analizi,
 - Fiziki Kaynak Analizi,
 - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi,
 - Mali Kaynak Analizi)
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Aytaç GÜDER MYO Koordinatörü
Öğr. Gör. Mustafa FETTAHOĞLU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Muammer ÖĞRETİCİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Perihan İSPİROĞLU SKSDB Şube Müdürü
Cengiz ÇAN İMİDB Şube Müdürü
Zeynep Berkim TALIÇ YİTDB Mühendis
Remziye AVCIOĞLU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Kütüphaneci)
Tuğçe KARAİSMAİL SGDB Mali Hizmetler Uzm. Yard.
Uğur BAŞUSTAOĞLU Personel Daire Başkanlığı Şefi
5 Akademik Faaliyetler Analizi Prof. Dr. Eren BAŞ Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Gülay HACIOĞLU DERVİŞOĞLU Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi / Kalite Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Zafer SAK İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayben GÜL Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü
6 Yükseköğretim Sektörü Analizi

(Sektörel Eğilim Analizi, Sektörel Yapı Analizi)
Prof. Dr. Bahadır KOZ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Esin AVCI Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Doç. Dr. Özlem Tunç DEDE Mühendislik Fakültesi /Çevre Sorunları,Temiz Üretim U.A.M
Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Öğr. Gör. Burcu AKKAYA Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü
7 GZFT Analizi

(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Prof. Dr. Eren BAŞ Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Selin KALKAN Mühendislik Fakültesi / Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yard.
Doç. Dr. Özlem Tunç DEDE Mühendislik Fakültesi /Çevre Sorunları,Temiz Üretim U.A.M
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Ayben GÜL Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü
Özcan AYTEN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Uğur BAŞUSTAOĞLU Personel Daire Başkanlığı Şefi
Öğr. Gör. Osman Serdal KARAPINAR Alucra Turan Bulutçu MYO
8 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi Prof. Dr. Aytaç GÜDER MYO Koordinatörü
Prof. Dr. Gülay HACIOĞLU DERVİŞOĞLU Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bahadır KOZ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Paşa BOZKURT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Esin AVCI Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Danışmanlık U.A.M
Doç. Dr. Selin KALKAN Mühendislik Fakültesi / Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yard.
9 Durum Analizi Raporunun Hazırlanması Prof. Dr. Güven ÖZDEM Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL Akred. Akad. Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Seyfi GÖKTEKİN SGDB Şube Müdürü