2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama İzlencesi

2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama İzlencesi

Tarih
Resmi Belgenin Sayısı
Toplantı / Faaliyet Adı
Açıklama
21.08.2023
...
2025-2029 Dönemi Stratejik Planlama sürecinin başlatılması gerektiği hakkında Rektör Prof. Dr. Yılmaz CAN bilgilendirildi. 
Stratejik Planlama Süreçlerinin Koordinasyonundan sorumlu olan Daire Başkanı Muammer ÖĞRETİCİ tarafından Rektör'e süreç hakkında bilgi verildi. Rektör, sürecin başlatılması talimatını verdi.
29.08.2023
173891
2025-2029 Dönemi Stratejik Planı süreçlerini yönetmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu Rektör onayı ile kuruldu.
31.08.2023
174139
2025-2029 Stratejik Planlama Çalışmaları hakkında 1. No'lu Genelge tüm birimlere gönderildi. Genelge ekinde Üniversite Strateji Geliştirme Kurulu Listesi de iletildi.
19.09.2023
177293
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantıya Çağrıldı
Resmi yazı ve e-posta yoluyla SGK Üyelerine toplantının 22.10.2023  Cuma günü saat 10.00'da yapılacağı bildirildi.
20.09.2023
177966
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı ertelendi
Rektör Prof. Dr. Yılmaz CAN'ın 22.10.2023 tarihini kapsayan günlerde izinli olarak il dışında olması sebebiyle toplantının ileri bir tarihe ertelendiği SGK üyelerine bildirildi.
27.09.2023
179076
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantıya Çağrıldı
Ertelenen SGK toplantısının 29.09.2023 tarihinde yapılacağına dair bildirim yapıldı.
28.09.2023
179215
Yönetim kademelerinde gelişen değişiklikler sebebiyle SGK Listesi güncellenmiştir.
29.09.2023
01
Toplantıda; 2025-2029 Stratejik Planı için “Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Farklılaşma Stratejileri, Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi” başlıklarına ilişkin planlama adımları ve izlenecek yol haritası belirlendi. 2025-2029 Stratejik Planlama Ekibi oluşturuldu.
02.10.2023
180176
Strateji Geliştirme Kurulu tarafından belirlenen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM Başkanlığında Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Makamı tarafından onaylandı.
02.10.2023
180306
2025-2029 Stratejik Gelistirme Kurulu
Toplantı Karar Tutanagı yazı ekinde tüm birimlere iletildi.
06.10.2023
180830
Stratejik Planlama Ekibi Toplantıya Davet Edildi
Stratejik Planlama Ekibi 09.10.2023 Pazartesi günü saat 15.00'deilk toplantısını gerçekleştirmek üzere davet Edildi.
  09.10.2023 01 Stratejik Planlama Ekibi Toplantısı gerçekleşti Stratejik Planlama Ekibi 09.10.2023 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
16.10.2023 183550 SP Alt Çalışma Grupları İçin Makam Onayı alındı SPE tarafından önerilen SP Alt Çalışma Grupları İçin Makam Onayı alındı
23.10.2023 02 Stratejik Planlama Ekibi Toplantısı gerçekleştirildi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı Ekip tarafından değerlendirildi ve Strateji Geliştirme Kurulu Onayına sundu.
23.10.2023 02 Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı kurul tarafından değerlendirildi ve onaylandı.
26.10.2023 0

Stratejik Plan Hazırlama Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar konulu Eğitim Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ''Strateji ve Bütçe Uzmanı Sayın Ahmet İNAN'' tarafından "Stratejik Plan Hazırlama Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu çevrimiçi eğitim gerçekleşmiştir. 
02.11.2023 01 Kurumsal Tarihçe Hazırlama Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi Durum Analizi Alt Çalışma Gruplarından olan "Kurumsal Tarihçe Hazırlama Komisyonu" ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.
02.11.2023 2300004024 2025-2029 Stratejik Plan Birim Komisyonu
Oluşturulması hakkında yazı yazıldı
Birimlerde Stratejik Planlama Süreçlerini yürütecek, bilgi ve belge akışını sağlayacak "Birim Stratejik Planlama Komisyonu" adıyla komisyon oluşturulması istendi.
03.11.2023 2300004303 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık Programı web sayfasından yayımlandı ve resmi yazı ekinde birimlere gönderildi 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık Programının resmi yazı ekinde tüm birimlere Gönderildi.
03.11.2023 03 SPE - Durum Analizi Alt Çalışma Grup Başkanları Toplantısı gerçekleşti Stratejik Planlama Ekiplerinden Durum Analizi Alt Çalışma Grubu Başkanları ile toplantı gerçekleştirildi.
03.11.2023 2300004330 Birim Tarihçelerinin Hazırlanması konusunda Akademik ve İdari Birimlere resmi yazı gönderildi Birimlerin web sayfalarındaki kurumsal tarihçe metinlerinin güncellenmesi ve birim kuruluş tarih ve sayısının SGDB'ye bildirilmesi istenmiştir.
08.11.2023 2300005141 2025-2029 Stratejik Planlama Süreçlerinde dikkate alınacak Üst Politika Belgeleri tüm birimlere gönderildi 2025-2029 Stratejik Plan hazırlama süreçlerinde görev yapan akademik ve idari personelin yararlanması amacıyla "On İkinci Kalkınma Planı", "Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programı" ve "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program" tüm birimlere gönderildi.
10.11.2023 2300006997 "Birim Dış Paydaş Tespit Formu" hazırlanarak tüm birimlere gönderildi Tüm akademik ve idari birimlerimizin Dış Paydaşlarının tespit edilmesi amacıyla "Birim Dış Paydaş Tespit Formu" hazırlanarak tüm birimlere gönderildi.
10.11.2023 01 GZFT Analizi Alt Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleşti Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsat ve Tehdit (GZFT) Analizi Alt Çalışma Grubu Prof. Dr. Eren BAŞ başkanlığında toplanarak bu kapsamda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
14.11.2023 01 Paydaş Analizi Alt Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleşti Paydaş Analizi Alt Çalışma Grubu Doç. Dr. Esin AVCI başkanlığında toplanarak yol haritasını belirledi.
20.11.2023 01 Kuruluş İçi Analiz Alt Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleşti Kuruluş İçi Analiz Alt Çalışma Grubu Prof. Dr. Mustafa ŞANAL başkanlığında toplanarak yapılacak çalışmalar hakkında görev dağılımı yaptı.
23.11.2023 01 Dış Paydaş Çalıştayı Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi Dış Paydaşlarla yapılacak Çalıştay öncesi Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM Başkanlığında Gerçekleştirildi
27.11.2023 01 Dış Paydaş Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi Dış Paydaş Değerlendirme Çalıştayına Giresun’da teşkilatı bulunan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları ve Üniversitemize hizmet sunan tedarikçi temsilcileri katıldı.
27.11.2023 03 Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Strtaejik Planlama Ekibi ile Durum Analizi Alt Çaşılma Komisyonlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda komisyon başkanları Kurula yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
27.11.2023 03 Stratejik Planlama Ekibi Toplantısı gerçekleştirildi Durum Analizi Alt Çaşılma Komisyonlarının komisyon başkanları, Strtaeji Geliştirme Kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
28.11.2023 01 Mevzuat Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi
-Program, Alt Program Analizi ve Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi Alt Çalışma Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti
Komisyon Doç. Dr. Paşa BOZKURT başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda çalışma usul ve esasları ile komisyon üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.
30.11.2023 01 Mezun Buluşması Hazırlık toplantısı yapıldı Prof. Dr. Güven ÖZDEM başkanlığında Mezun öğrencilerle 19.12.2023 tarihinde saat 15.00'te çevrimiçi bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
30.11.2023 01 Yükseköğretim Sektörü Analizi Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi Prof. Dr. Bahadır KOZ başkanlığında toplanan komisyon, üyeler belgeleri değerlendirerek son şeklini oluşturdular.
06.12.2023 02 Mevzuat Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi
-Program, Alt Program Analizi ve Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi Alt Çalışma Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti
Komisyon Doç. Dr. Paşa BOZKURT başkanlığında gerçekleşti. Toplantıdada komisyon üyelerinin çalıştığı belgeler değerlendirilerek son şekli oluşturuldu.
11.12.2023 02 Kurumsal Tarihçe Alt Çalışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Güven ÖZDEM başkanlığında toplanan komisyon Kurumsal Tarihçe taslak metnini oluşturdu.
11.12.2023 02 Kuruluş İçi Analiz Alt Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleşti Kuruluş İçi Analiz Alt Çalışma Grubu Prof. Dr. Mustafa ŞANAL başkanlığında toplanarak Komisyon üyelerinin yaptığı taslak çalışmalar değerlendirildi.