Başkanlığımızın Misyon & Vizyonu

Misyonumuz

Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.

 
Vizyonumuz

Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Üniversitemizin geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.