Stratejik Planlama Ekibi

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ LİSTESİ
SN ADI VE SOYAD GÖREVİ KURUM/BİRİM GÖR. BİRİM
1 Prof. Dr. M. Serkan SOYLU Rektör Yard. Rektörlük BŞK. Akademik
2 Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN Dekan Fen-Edebiyat Fakültesi ÜYE Akademik
3 Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE Bap Koord. Denizcilik Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
4 Prof. Dr. Sevil KILÇIKSIZ Öğrt. Üyesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
5 PROF. DR. Ali Çağın YÜCEL Dekan Diş Hekimliği Fakültesi ÜYE Akademik
6 Doç. Dr. Güven ÖZDEM Enstitü Müd. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÜYE Akademik
7 Doç. Dr. Ufuk YOLCU Dekan Yrd. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dek. ÜYE Akademik
8 Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU Merkez Müd. GRÜMLAB ÜYE Akademik
9 Doç. Dr. Atila Gürhan ÇELİK Öğrt. Üyesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
10 Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT Öğrt. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dek. ÜYE Akademik
11 Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN Öğrt. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
12 Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR Öğrt. Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
13 Dr. Öğrt. Üyesi Gizem UYUMAZ Öğrt. Üyesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
14 Dr. Öğr. Üyesi Tamer AKKAN Öğrt. Üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÜYE Akademik
15 Fatih ALTUĞ Öğrt. Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ÜYE Akademik
16 Muhammet Anıl KAYA Öğrt. Gör. TOKNOKENT ÜYE Akademik
17 Cevdet ÖZMEN Öğrt. Gör. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ÜYE Akademik
18 Şenol AKÇAY Gen. S. Yrd. Genel Sekreterlik ÜYE İdari
19 Muammer ÖĞRETİCİ Daire Bşk. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÜYE İdari
20 Hasan KÜLEKÇİ Daire Bşk. Personel Daire Başkanlığı ÜYE İdari
21 Coşkun ŞENTÜRK Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ÜYE İdari
22 Mehmet FATSA Daire Bşk. Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı ÜYE İdari
23 Ümmühan ÖZGÜL Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜYE İdari
24 M. Selçuk ÇEKİÇ İnş. Müh. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı ÜYE İdari
25 Merve DEMİRCİ Şube Müd. İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÜYE İdari
26 Seyfi GÖKTEKİN Şube Müd. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÜYE İdari