Üniversitemiz Stratejik Planına İçerik Yönünden En İyi İkincilik Payesi...

02 Ocak 2021 Cumartesi

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi için hazırlamış olduğu Stratejik Planına, içerik bakımından yapılan akademik bir değerlendirmede ikincilik payesi verildi.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Prof.Dr. Tolga Demirbaş'ın danışmanlığında yürütülen, Cangül İlhan'ın "Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planların Stratejik Planlama Klavuzuna Uygunluğunun İncelenmesi" başlıklı tez çalışmasında, Üniversitemizin 2020-2024 dönemi için hazırladığı Stratejik Planı,  94,643 puanla  içerik yönünden hazırlanmış en iyi ikinci plan olarak yer aldı.

Söz konusu tez çalışmasında "50" devlet üniversitesinin stratejik planı değerlendirildi. Tez metni üzerinde yapılan incelemede, üniversitelerin açık isimleri ile bir sıralama yapılmadığı ve geliştirilen bir kodlama ile Üniversitemize "Üniv.23" kodunun verildiği görüldü.

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üniversitemiz 2020-2024 stratejik planını 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderdiklerini, oradan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini vererek onayladıklarını, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle uygulamaya başladıklarını, hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele müteşekkir olduğunu" dile getirdi.

Rektör Prof.Dr. Yılmaz Can, "Planların hazırlanmasının çok önemli olduğunu ve bunun farkında olduklarını, Üniversitemizde tüm alanlarda kalitenin artırılması için Strateji Gelişme Kurulu ile Kalite Koordinatörlüğümüzün tüm birimlerle işbirliği içerisinde çalıştığını, pandemi sürecinin etkilerinden kurtulduktan sonra yakın gelecekte stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere tüm paydaşlarımızın katkısı ile ulaşılacağına inandığını, Kalite Koordinatörlüğü ve stratejik planlama çalışmalarını yakından takip ettiğini" belirtti.

Üniversite ana sayfasındaki haber metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız...

https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/-universitemiz-stratejik-plani-na-icerik-yonunden-en-iyi-ikincilik-payesi/2733

Linkler