YÖNETİM SÜREÇLERİNDE VERİYE ULAŞIM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Ocak 2021 Pazartesi

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme  Daire Başkanlığının birlikte organize ettiği, "Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım" konulu hizmetiçi eğitim programının ilk oturumu 26 Ocak 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın açılış konuşmasını yaptığı oturuma ilgili birim yönetici ve temsilcilerinden yaklaşık 80 kişi katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, "Birimleri, kurumları iyi yönetebilmenin ilk şartı verileri, veri tabanlarını iyi yönetmekten geçiyor. Sizi amacınıza götürecek, hedefinize bağlayacak şekilde topladığınız verileri yönetmeyi bilmek zorundasınız. Zamanında, gerektiği kadar veriyi tam ve eksiksiz bir şekilde toplamak, topladığınız veriyi de kurum amaçları doğrultusunda raporlamak, yönetim birimlerine ulaştırıp, alınacak kararların alt yapısında kullanmak mecburiyetimiz var. Kurumsallaşmanın yolu da buradan geçiyor." dedi. Rektör Can, toplantının çok faydalı olacağına inandığını, katılanlara ve emeği geçenlere de teşekkür ettiğini belirtti.

Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Şanal ise, Üniversitemizde yürütülen kalite süreçlerinde yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bir sunum yaptı.  Prof. Dr. Şanal, özellikle Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması süreçlerinin önemine değindi. 

Kalite Koordinatör Yardımcısımız Seyfi Göktekin ise yaptığı konuşmada, yönetim süreçlerinde veri çeşitleri, alınan veriler ve toplanan verilerin nasıl konsolide edilip raporlaştırıldığı hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Rektörümüzün yanı sıra, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Genel Sekreter Ahmet Tevfik Korkmaz ile birlikte, Daire Başkanları, Fakülte/MYO/YO/Enstitü Sekreterleri, kalite elçileri ve veri giriş sorumları katıldı.

Toplantıda yapılan sunum dokümanlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Linkler