2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

10 Mart 2021 Çarşamba

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının bir yıllık uygulama sonuçlarının değerlendirildiği; planda yer alan hedeflere ilişkin sapma nedenleri ve alınacak önlemler ile performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analizlerini içeren “Giresun Üniversitesi 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” 09.03.2021 tarih ve 11875 sayılı Makam Oluru ile onaylanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Linkler