GRÜ 2020-2024 Stratejik Plan Eğitim Seminerleri Gerçekleştirildi

30 Ocak 2020 Perşembe

Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve GRÜ 2020-2024 Stratejik Planının birim yetkilileri ve veri girişi sorumlularına detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitim seminerleri, 13-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Güre Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

13 Ocak 2020 tarihinde başlayan seminerlerin ilkine kısa adı GÜYBİS olan Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi veri girişi sorumluları, 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan ikincisine ise daire başkanları, ilgili şube müdürleri ile fakülte ve yüksekokul sekreterleri katıldılar. İlk iki seminerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk iki seminerde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, 2020-2024 Stratejik Planının bu alanda yapılan en ciddi ve kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu belirterek, akademik ve idari çalışanların tamamının sürece dahil olması ile hedeflere daha kolay ulaşılabileceğini vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın da katıldığı ve 28 Ocak 2020 tarihinde başlayan seminerlerin sonuncusuna ise fakültelerin dekanları ile yüksekokulların müdürleri katıldılar. Bu oturumun açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can gerçekleştirdi.

Seminerde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, planın imza aşamasını tamamlayarak yürürlüğe girdiğini ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda planda öngörülen hedeflerin belirleyici olacağını söyledi.

2020-2024 Stratejik Planının hayata geçmesiyle beraber süreç içerisinde yeniden revize edilebileceğini söyleyen Rektörümüz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Planlama, hayatın her aşamasında çok önemlidir. Zaman kaybına, emek kaybına ve sermaye kaybına sebep olmamak için planlama yapmamız lazım. Biz de bu düşünceyle Üniversite olarak önümüzdeki dört yılda hangi amaç ve hedeflere ulaşmak istediğimizi belirledik. Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı da bu çerçevede hazırlandı. Bilim dünyasında, eğitim dünyasında sürekli gelişmeler yaşanmakta. Stratejik planımızı da hem bu gelişmeler ışığında hem de sizlerden gelecek öneriler doğrultusunda güncelleyebiliriz. Önümüzdeki bir yıl içinde tüm birimlerimizle bir araya gelip, stratejik planımızın bir yılını değerlendirmeye alıp, üzerine konuşalım. Ayrıca kalite konusunu da unutmamak gerekiyor. Kalite; eğitimde, bilimde ve yönetimde bizim için önemli bir husustur. Bu hususlarda, beraber çalışma yapmaya hazırım. Akıllarımızı birleştirelim. Gönüllerimizi birleştirelim. Üniversitemizi birlikte daha yukarıya taşıyalım. Bunu gerçekleştirme gayreti ve özlemi içinde bir Rektör olarak üzerime düşen görevi yapmaya hazırım. Stratejik Planın hazırlanması aşamasında çalışma komisyonlarında görev alan akademik ve idari tüm personelimize emeklerinden dolayı, sizlere de toplantımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Üç oturumda gerçekleşen seminerlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Şube Müdürü Seyfi Göktekin; “Üniversitemizin 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı 5 amaç, 19 hedef ve 85 performans göstergeleri ile Stratejik Plan’a Yönelik Hazırlanacak Eylem Planları” konularına değinirken, Yazılım Destek Uzmanı Hakan Sipahi de, Stratejik Planda yer alan Performans Göstergelerine ait verilerin Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS)’ne girişi ve onaylanması ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Linkler