Kurum İç Değerlendirme Raporunu Hazırlama Çalışmaları Başladı

04 Şubat 2020 Salı

Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere görevlendirilen Kalite Alt Komisyonları çalışmalarına başladı. 

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın onayı ile Kalite Koordinatörlüğünün kurulması ve Koordinatör olarak Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın görevlendirilmesi ile Üniversitemiz kalite çalışmalarına hız verildi.

Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma- Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında kurulan Kalite Alt Komisyonlar, ayrı ayrı toplanarak 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun ilgili bölümlerini yazmaya başladılar. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanacak olan Raporda Üniversitemizin Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma- Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında genel durum analizi, uygulama örnekleri ile olgunluk düzeyi hakkında bilgi, belge ve kanıtlara yer verilecektir. 

Alt Komisyonlarda görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

Linkler