Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı

22 Ocak 2020 Çarşamba

Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 22 Ocak 2020 tarihinde Rektörlük toplantı salonunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM başkanlığında toplanan Kalite Komisyonu üyelerine, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ŞANAL tarafından Kalite Koordinatörlüğünca hazırlanan "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" taslağı ile "Giresun Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi" taslağı hakkında bilgi verilerek görüş ve önerileri alındı. Hazırlanan yönerge taslakları komisyon üyeleri tarafından olumlu bulundu ve yönergelerin Mevzuat Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra Komisyona, Kalite Koordinatörlüğü şemasının oluşumu hakkında bilgi verildi. 

Toplantıda ayrıca; 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması konusunda değerlendirmeler yapıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayınlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) Hazırlama Kılavuzu komisyona bilgi verilerek 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun doldurulması için uyulması gereken usul ve esaslar hakkında bilgi verildi. Son olarak, 2019 yılı Kusum İç Değerlendirme Raporu için  5 ayrı başlıkta Kalite Alt Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan Alt Komisyonlarla 28 Ocak 2020 Salı günü toplantı yapılması kararlaştırıldı.
 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE ALT KOMİSYONLARI
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
1-Prof. Dr. Ufuk YOLCU
2-Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
3- Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
4- Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR
5-Genel Sekreter Ahmet Tevfik KORKMAZ
6-Şube Müdürü Ayşegül OKSAL
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
1-Prof.Dr. Mustafa ŞANAL
2- Doç. Dr. Selçuk TAKIR
3-Dr. Öğr. Üyesi Gizem UYUMAZ
4-Dr.Öğr. Üyesi Selcan KİLİS
5- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALVER
C. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
1-Prof.Dr. Beyhan KESİK
2-Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
3-Doç. Dr. Eren BAŞ
4- Doç. Dr. Seydahmet ÇAY
5-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDUSSELAM
6-Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN
7- Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK
8- Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Anıl KAYA
D. TOPLUMSAL KATKI
1- Prof. Dr. Mustafa CİN
2-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAHİN
3- Doç. Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU
4- Dr. Öğr. Üyesi Muaffak SARIOĞLU
5- Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE
E. YÖNETİM SİSTEMİ
1-Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN
2-Dr. Öğr. Üyesi Züleyha ÖZDEMİR
3- Dr. Öğr. Üyesi Salih MEMİŞ
4- Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN

 

Linkler