Üniversitemiz Personeline Hizmetiçi Eğitim Semineri Düzenlendi

31 Ekim 2019 Perşembe

Daire Başkanlığımız tarafından 22-30 Ekim 2019 tarihleri arsında Üniversitemiz personeline yönelik bir dizi Hizmetiçi Eğitim Semineri düzenlendi.

Rektörlük Makamından alınan onay ile Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO Konferans Salonu, Tirebolu İletişim Fakültesi Taner Karahasan Konferans Salonu ve Güre Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda olmak üzere 3 ayrı oturumda gerçekleştirilen Seminerlere Üniversitemizde görev yapan harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, iç kontrol sorumluları, taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri ile diğer istekliler katıldılar.

Bu eğitim kapsamında; Daire Başkanlığımızda görev yapan şube müdürleri Ayşegül Oksal, Zafer Şenol Oksal ve Seyfi Göktekin ile mali hizmetler uzmanı Halil Gerçeker tarafından “İç Kontrol Sistemi, Kurumsal Risk Yönetimi, Bütçe İşlemleri, Muhasebe İşlemleri, Taşınır İşlemleri ve diğer mali mevzuatlar” hakkında sunumların yanı sıra sıkça karşılaşılan ve tereddüde düşülen konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Güre Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen son oturuma katılan Daire Başkanımız Muammer Öğretici, program öncesi katılımcılara bir konuşma yaptı. Başkan Muammer Öğretici konuşmasında “Kamu yönetiminde; kaynakların kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, performans ve sonuç odaklı yönetimin sergilenmesine, hesap verme ve saydamlığa dayalı bir yönetim sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilmiş olup, stratejik plan, performans programı, bütçeleme ve raporlama süreçlerinin birbiriyle uyumlu olduğu bütüncül bir yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede Üniversitemiz politika amaçları ve önceliklerine ulaşılmasında, Üniversitemize tahsis edilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına azami dikkat veya özen gösterilmesi gerekmektedir” dedi. Sözlerini; “Bu çalışma, zaman içerisinde geliştirilecek ve ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda belki de yeni seminerlerin yapılmasına zemin hazırlayacağına” vurgu yaparak sürdüren Öğretici, “Bu eğitimin, 5018 sayılı Kanunla belirlenmiş mevzuat esasları çerçevesinde, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamıza ve harcama birimlerinin işlerini daha da kolaylaştırmasına katkı sağlaması umuduyla hayırlı olmasını diliyor ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum” diyerek bitirdi.

Seminerlere katılan bütün personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
 

Linkler